Må utsette kommuneplan-behandling etter saksbehandlingsfeil

foto