Riksadvokaten ser svakheter i Breivik-arbeidet

foto