Har fått flere tips om innbrudd etter tv-program

foto