Modererte veiløfte før han gikk av: Oslo-Stavanger ikke helt ferdig i 2027 likevel

foto