Snøhetta har rettet blikket mot Sjømannsskolen

foto