– Har man krav på respekt og forståelse selv om man elsker et menneske som har gjort noe straffbart?

foto