Fortsatt flom- og skredfare: Meteorolog frykter for liv

foto