Mener stein fra sprengning på fengselstomta i Froland traff bil