Øver seg på at en olje- og en gasstanker støter sammen

foto