Foreslår å trekke Lillesand og Birkenes ut av innkjøpssamarbeidet med Kristiansand-regionen

foto