Stor motstand mot å flytte ferjeleiet i Kolbjørnsvik