Stor sykepleiermangel: Arendal kommune drar til Nederland for å rekruttere

foto