Saftselger: – Det er hysterisk at folk vil betale så mye

foto