Den spesielle eigedomen har eiga stavkyrkje og blei bygd opp gjennom fleire tiår — no er den til sals

foto