Alle pubene vil servere på lekter: Dette svarer kommunen