Autovernet stoppet bilen fra å rase utfor skrenten

foto