Nødnettet fortsatt nede flere steder: – Situasjonen følges tett

foto