Nyheter fra i natt: 20 års fengsel for falsk nødsamtale

foto