– Det er ikke slik vi vil møte mennesker med rusproblemer