– Kan ha blitt utsatt for straffbar handling

foto