Domstolen var ikke i tvil om at faren mishandlet barna sine - nå er han likevel frikjent