Gjennomførte gudstjenester mens alle andre avlyste