Nekter å si noe om omstridt sjefs-fratredelse

foto