Førsteklassingene møtt med sprit og fothilsen

foto