Søkte om rivetillatelse i fjor – fortsatt ikke fått svar fra kommunen