Rekordmange søker Folkeregisteret om å flytte til hytta