Kirken forbereder seg: - Kan bli nødvendig å gjennomføre gravferder på 20 minutter