Derfor har Kim Tommy lakkert vogn og bil med skyer