Fengsles i to år etter våpentrusler og bortføring av eksen

foto