Salmonella-utbrudd i Agder og flere andre fylker: Jakter på smittekilden