Derfor strammer russen i Arendal inn på sex-knutene

foto