Friske eldre kan snart legge seg inn på sykehjem. Bør de takke Ap i Arendal?

foto