Pasient som kan ha hatt kugalskap døde på sykehjem i Arendal