Havnaa: – Hvorfor skal Norge tro at de har så mye mer peiling på boksing enn andre land?