– Til og med tillitsvalgte unnlater å varsle

foto