Dekkfirma: – Det begynte straks værmeldingen kom

foto