Meteorologen: – Det gjelder å utnytte tirsdagen, men pass på