Millionbedrift bak Bibelskole-dørene: – Vant til at folk er skeptiske