FHI: Ikke nødvendig å anse apekopper som allmennfarlig

foto