Bråket i Arendal Eiendom: Gjenvelges som styreleder

foto