Barn og unge med spiseforstyrrelser fyller psykiatrien

foto