Smitteprofessoren: - Jeg vil ta vaksinen når den kommer

foto