Regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse – nye koronatiltak på vei