Domprost reagerer: Får ikke annonsere åpen kirke

foto