De tok nattelivet tilbake – da fikk politiet det travelt

foto