Skal ny vei til havna gå nord for eller over idylliske Totjenn?

foto