Kraftige reaksjoner i Høyre etter ordførerkandidatens snuoperasjon