Naboer reddet livet til mann - fikk ham ut fra brennende hus