Fløyet fra holme til sykehus med brannskader

foto