Rykket ut til slåsskamp mellom ungdommer i gjestehavna